Grafik Tasarım’da En Çok Kullanılan Terimler

Grafik tasarımcıların en sık karşılaştıkları terimleri özet biçimde açıklayacak olursak birkaç kelime ile sizlerle paylaşmak isterim.

Grafik Sanatı

Görsel öğeler ile yazıyı bir arada kullanarak izleyici etkilemek, bir mesaj oluşturmak amacıyla oluşturulmuş her türlü tasarımı kapsayan sanat dalına denir.

Sanatçı

Yaşamın ona verdiği kendine özgü eşsiz yeteneği soyut ya da somut kavramlara dönüştürebilen kişiye denir.

Grafiker

Ürün ya da markanın müşterilerle kuracağı iletişim kanallarını belirler ve bu doğrultuda tasarımlar hazırlar.

Amblem

Kurum veya ürünü tanımlamaya yarayan işaret/simgedir.

Logo

Kurum ya da ürünün adını belirten harf ve sözcük dizisiyle oluşturulan (tipografik) işarettir.

Kurumsal Kimlik

Kurumun müşteriler tarafından görünen yüzünü temsil etmektedir. Bu doğrultuda yapılacak olan çalışmaların görsel, yazılı ve sesli tüm argümanların aynı çizgide tasarlanması gereklidir. Bu uyum kurum imajına değer katmaktadır.

Kurumsal kimlik çalışması, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda farklılık gösterebilir. Bunları birkaç maddede belirtecek olursak;

  • Amblem ve/veya logo tasarımı
  • Kuruma ait renklerin CMYK, Pantone, RGB değerleri
  • Antetli kağıt, zarf, kartvizit, dosya, el ilanı, broşür, insert, afiş, katalog tasarımı
  • Muhasebesel evrakların tasarımı (fatura, irsaliye, makbuz, vb.)
  • Gazete ve dergi veya radyo jingle gibi medya kanallarına ait materyallerinin tasarımı
  • Tabela, totem, araç ve bina giydirme
  • Kurumsal web sitesi, ürün veya markalara ait programlamaların arayüz tasarımı

Slogan

Firmaların hafızalarda kalıcılıklarını artırmak için kullanılan sözcüklerdir. Dönemsel olarak değişkenlik gösterebilir.

Hedef Kitle

Grafik tasarım sonucu oluşan mesajın iletileceği insan grubuna denir. Bu grup; demografik özelliklere, ürüne veya kuruma özel belirlemiş olan kriterlerle göre oluşturulur. Kurumun yapacağı faaliyetlerden etkilenecek insanları ifade eder.

Ambalaj

Temel amacı ürünün dış etkenlerden korumak olsa da ürünün diğer markalardan ayrışmasını sağlamak amacıyla yapılan reklam tasarımıdır. Ürüne özel farklı boy ve malzemeler kullanılarak yapılır. Ürünün satışını yüksek oranda etkiler.

Eskiz

Çoğunlukla kağıt üzerinde karakalemle yapılan taslak tasarım çalışmalarını ifade eder.  Ancak gelişen teknoloji ile birlikte bu işlemler tabletlerle de yapılmaktadır.

Görsel Hiyerarşi

Tasarımda vurgulanmak istenen mesajın boşluk, yazı ve renklerle ön plana çekerken vurgulanmasını istemediği bölümlerin arka plana atma işlemine denir. Kimi zaman ürün görseli vurgulanmak istenirken kimi zaman da yeni yapılan web sitesinin adresi olabilmektedir.

Mizanpaj

Düzenleme anlamı taşımaktadır. Tasarım ögelerinin belli bir düzen halinde yerleştirilmesi işlemine denir.

Simetri: Dengeli ve orantılı parçaların oluşturduğu yapıya denir. Orantısız ve dinamik yapıdaki çalışmalara da asimetri denilmektedir.

İllüstrasyon

Resim, desen ve figür olarak tasarlanan çizimlere denir.

Piktogram

Herkes tarafından anlaşılabilir (evrensel nitelikler taşıyan) canlı ya da nesnelerin stilize edilmiş şeklidir. Park yapılmaz ve bay bayan işareti gibi.

Renk Ayrımı

Ara tonlu ve çok renkli imgelerin reprodüksiyonundaki ilk basamaktır. İmgeyi sarı, magenta, cyan ve siyah olmak üzere dört standart renge bölme işlemidir. Fotografik ve elektronik olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır.

Tipografi

Yazıların ve noktalama işaretlerinin tasarıma dayalı özelliklerini ve üretim teknolojilerini konu alan uzmanlık alanıdır. İlk kez Johann Gutenberg’in metal harflerin tanımlanmasında kullanıldı.

İnfografik

Bilgiler içerisinde bulunan metin ve rakamların ağırlıklı olarak görsel olarak sergilenmesini ve akılda kalıcı hale gelmesini sağlamak amacıyla yapılan bilgilendirme grafiğidir.

Forma

Kağıt tabakaları (70×100, 64×90, 50×70, vb.) genellikle A0 olarak 4,8.16 ya da 32 sayfadan oluşan birimlere bölünmektedir. Bu birimlere forma denir. Kitap, dergi gibi çok sayfalı basılı materyallerin planlanması forma üzerinden yapılır.

Perspektif

Üç boyutlu objenin, iki boyutlu bir düzlem üzerinde göstermek için uygulanan çizme tekniği. Ufuk çizgisi ve kaçış noktalarından destek alınarak yapılır.

Degrade

Bir renkten başka bir renge geçiş işlemine denir. Tek renk yerine iki ve daha fazla renkten meydana gelmektedir. Program dilinde “gradient” (gradyan) olarak bilinir.

 

Blogdaki son yazılar

Bir yorum yaz